กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานเขียนโปรแกรม (- – 30 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสารบรรณทหารบกเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือน (เพศชาย) เืพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ในตำแหน่ง "พนักงานเขียนโปรแกรม" กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 9,150 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

อายุระหว่าง 18-40 ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครผู้ที่เกิด พ.ศ. 2535 และ 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

สูงตั้งแต่ 150 ซม. ขนาดรอบอก 76/79 ซม. ส่วนผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบอก 75/78 ซม.

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2556 ในเวลาราชการ

วิธีการสมัครงานราชการกรมสารบรรณทหารบก :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่: 8 พ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 23 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมสารบรรณทหารบก คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments