กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เร่งรัดการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง ครู ในอัตราที่ว่าง (- – – – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบครู 2556

 

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรอัตราครูผู้ช่วยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนอัตรากำลัง ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2555 จำนวน 2,400 อัตรา และมีอัตราว่างจากตำแหน่งครูที่เกษียณอายุราชการ ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2555 จำนวน 472 ราย และจากตำแหน่งครูที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2554-2556 จำนวน 1,377 อัตรานั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลอัตราว่างของครูที่สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากมีอัตราว่างจากกรณีดังกล่าว แต่ยังไม่ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ว่าง ทำให้โรงเรียนมีอัตราครูผู้สอนไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัด เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ว่าง (ไม่รวมอัตราครูที่จัดสรรในปีงบประมาณ 2556) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และรายงานผลการดำเนินการตามแบบสำรวจฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่ดำเนินการสรรหาฯ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาตัดโอนตำแหน่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ต่อไป

วิธีการสมัครงานราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments