สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการอุตสาหกรรม (22 – 26 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร และมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายนโยบายและแผนสำนนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 เม.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments