การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครงาน “วิศวกร,สถาปนิก” รวม 37 อัตรา (22 – 30 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครงาน 2556

การประปานครปลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร และสถาปนิก ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 36 อัตรา

  • วิศวกร (สาขาโยธา) จำนวน 33 อัตรา
  • วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
  • วิศวกร (สาขาเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
  • วิศวกร (สาขาอุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

** ต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) TOEIC หรือ TOEFL sinv IELTS (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบ) กรณีไม่มีให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับหน่วยงานที่จัดสอบ และนำผลทดสอบมายื่นที่ กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กปน. ภายใน 10 วัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

วิธีการสมัครงานราชการการประปานครหลวง (กปน.) :

สอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2504-0123 ต่อ 1686, 1562, 1578, 1579 (โทรสาร 0-2504-0072) E-mail recrusec@mwa.co.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
 ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments