Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กรมราชทัณฑ์ ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมราชทัณฑ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รวมทั้งสิ้น 3,577 ราย แยกเป็น

1. นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 2,329 ราย
2. นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) 1,248 ราย

**สำหรับผู้ที่สมัครสอบแข่งขันฯ แต่ไม่มีรายชื่อ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


กำหนดวัน เวลา สอบ:  สอบวันที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 09.00-11.30
(โดยให้ผู้มีสิทธิสอบเข้าห้องสอบ เวลา 08.00 น.)

สถานที่สอบ: ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)


ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments