บจก.ทีโอที (มหาชน) TOT รับ สมัครงาน เปิดสอบ ผู้ปฏิบัิติงานมีระยะเวลา ครั้งที่ 3/2556 5 กลุ่มงาน 23 อัตรา (29-30 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

บจก.ทีโอที (มหาชน)  TOT  รับ สมัครงาน เปิดสอบ 2556

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลาประจำปี 2556 จำนวน 23 อัตรา ดังนี้

  • กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า SA **ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ย
  • กลุ่มงานวิศวกรรม EG/CG
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ EC/CO
  • กลุ่มงานกฎหมาย LO
  • กลุ่มงานช่าง TC

อายุไม่เกิน 35 ปี

ตั้งแต่วันที่ 29-30 เมษายน 2556 เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.30-15.30 น.

วิธีการสมัครงานราชการบจก.ทีโอที (มหาชน) :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมัครงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 9 ชั้น 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ข้อมูล/พิมพ์ใบสมัคร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments