เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 58 อัตรา (2 – 28 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2556
……………………………………………….

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2556

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 58 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๙ อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา
3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑๐ อัตรา
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
5) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๖ อัตรา
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
8) สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน ๕ อัตรา
9) สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
10) สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน ๕ อัตรา
11) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
12) สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
13) สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
14) สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
15) สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

/-2 คุณสมบัติ
อ่านต่อหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments