กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายทหารประทวน สังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา (9 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพศชายและหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา 

เพศ ชาย/หญิง
อายุระหว่าง 18-25 ปี
ระดับการศึกษา
– ทหารกองหนุน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– บุคคลพลเรือน สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ทางราชการรับรอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ถึง 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 023544425 เบอร์ภายใน 94413

อ่านประกาศเลือกหน้า » หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments