กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (4 – 30 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางการจัดการโลจิสติกส์ หรือการจัดการโซ่อุปทาน หรือทางสิ่งแวดล้อม
๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ หรือทางสื่อสารมวลชน

๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑. วุฒิการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial design) หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
๒. มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เคหะภัณฑ์ ตกแต่งภายใน
๓. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมพื้นฐานในการออกแบบ 2D/3D
๔. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน

๕. สามารถเขียนแบบและถอดแบบเฟอร์นิเจอร์


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 

วิธีการสมัครงานราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments