สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (18 เม.ย. – 10 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมพลังงาน ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ทางการจัดการพลังงาน ทางเทคโนโลยีพลังงาน ทางพลังงานทดแทน หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ทางการจัดการพลังงาน ทางเทคโนโลยีพลังงาน ทางพลังงานทดแทน และ
2. มีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments