กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ (22 – 30 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือหญิง
2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาต่างประเทศ
3. คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการสอบและวัดผลการศึกษาในวิชาภาษาต่างประเทศในระดับอนุปริญญา หรือ ระดับปริญา สอนวิชาแขนงอื่นในระดับอนุปริญญาตรี หรือปริญญา รวมทั้งวิจัย หรือสอนหลายสาขาวิชา
2.เสนอแนะความคิดเห็นในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนอยู่ให้ทันสมัย
3. ควบคุมและรักษาสถานภาพการใช้งานของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการฝึกภาษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (English Comprehension Level : ECL)
วิธีการประเมิน : การสอบทฤษฎี

– ทักษะ
การเขียน (Writing)ภาษาอังกฤษ การพูด (Speaking) ภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : การสอบทฤษฎีและปฏิบัติ

– สมรรถนะ
การสอบสอน (Teaking Demonstration) สอบสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : การสอบภาคปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกองทัพอากาศ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments