โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานเวชวถิติ,นักวิชาการสถิติ,นักจัดการงานทั่วไป (9 – 18 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชวถิติ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556
 

วิธีการสมัครงานราชการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments