มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ วิศวกร (11 – 22 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรม งานเขียนแบบ งานก่อสร้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. หากมีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
2. มีความสามารถในการควบคุมงานก่อสร้าง
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบัติงานได้

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินหรือทดสอบความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์และพิจารณางาน ประสบการณ์ทำงาน
วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ :

ขอและยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิบการบดี ชั้น 2 อาคาร 300 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 เม.ย. 2556
สอบวันที่: 26 เม.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 29 เม.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments