กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ [100 อัตรา]นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) (18 – 26 เม.ย. 2556)

กรมการทหารช่างเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปี 2556 จำนวน 100 อัตรา

สำหรับ ชายไทย ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อายุระหว่าง 18-25 ปี

 คุณวุฒิ

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกล, ช่างกลโรงงาน, เครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาก่อสร้าง จำนวน 33 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเชื่อม, ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโลหะ จำนวน 10 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 25 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์, อุตสาหกรรมช่างยนต์, เครื่องกลอุตรสาหกรรม จำนวน 20 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการกรมการทหารช่าง :Youtube: iqepin
LINE it!
LINE @iqepi
เพิ่มเพื่อน
QR คลิกที่นี่

สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7034 และ 0-3233-7388 ต่อ 53125

สอบภาควิชาการ (80 คะแนน) แบ่งเป็น 2 ภาค

  • สอบภาคทฤษฎี (สอบ 30 เม.ย. 2556)
  • สอบภาคปฏิบัติ (สอบ 7 พ.ค.2556)

สอบสมรรถภาพร่างกาย 10 คะแนน (สอบ 7 พ.ค.2556)

สอบสัมภาษณ์ 10 คะแนน (สอบ 8 พ.ค.2556)

ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายวันที่ 16 พ.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 เม.ย. 2556
สอบวันที่: 30 เม.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 3 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมการทหารช่าง คลิกที่นี่

Comments

comments