กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายทหารประทวน 60 อัตรา (27 มี.ค. – 26 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมการเงินทหารบก "รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556"

สำหรับชายไทย เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18-25 ปี (เกิดปี พ.ศ.2531-2538)

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต)

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556* ขยายเวลาปิดรับสมัครสอบ

วิธีการสมัครงานราชการกรมการเงินทหารบก :

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกงอบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร.022977624 ในวันและเวลาราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบภาควิชาการ วิชาภาษาไทย, ศาสนาและศีลธรรม, ภาษาอังกฤษ, ระเบียบงานสารบรรณ, ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ และสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางสาขา (ระดับพื้นฐาน) ทางการเงิน การบัญชี

สอบสมรรถภาพร่างกาย ดันพื้น,ลุกนั่ง,วิ่ง 800 ม.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 พ.ค. 2556
สอบวันที่: 4 พ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 10 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments