งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานส่งเสริมการลงทุน,พนักงานสนับสนุนการลงทุน (10 – 19 เม.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างประเทศ ตามมาตรา 24 และ 25
2.ดำเนินการตรวจรับข้อตกลงในระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System
3.ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร บันทึก คัดแยกประเภทเอกสาร
4.จัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 19680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.งานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
2.จัดทำข้อมูลเชิงนโยบาย
3.งานประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4.งานที่ปรึกษาการลงทุน
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 19680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2.จัดกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนกับบริษัทผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ
3.วิเคราะห์และวางแผน เพื่อพัฒนางานการเชื่อมโยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตลอดเวลาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
5.ดูแลงานด้านข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลนำมาสนับสนุนการทำกิจกรรมหลักของงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :

ขอ/ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 เม.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments