ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักเรียนไปรษณีย์ (18 – 30 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 100 คน แยกเป็นเพศชาย 60 คน และเพศหญิง 40 คน ทั้งนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 10,510 บาท จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษา: สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพศชาย ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
เพศหญิง ต้องเป็นโสด

คุณสมบัติ อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2551 – 30 เมษายน 2539)

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2556

วิธีการสมัครงานราชการไปรษณีย์ไทย :

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ในวันทำการ

วิชาที่สอบ (ข้อเขียน)

  1. คณิตศาสตร์
  2. ภาษาไทย
  3. ภาษาอังกฤษ
  4. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  5. การทดสอบทัศนคติ

สถานที่สอบ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 พ.ค. 2556
สอบวันที่: 23 มิ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 29 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments