สอบตำรวจ 2556 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ สตช. รับสมัคร ขรก.ตำรวจชั้นประทวน สอบเป็นชั้นสัญญาบัตร (2-10 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบตำรวจเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา
พ.ศ. 2556
บช.ศ., บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.ตชด.และ สงป.
การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556หน่วยรับสมัครสอบ

กำหนดการ | อัตรารับของแต่ละหน่วย คลิกที่นี่

กรุณาเลือกหน่วยที่ท่านต้องการสมัครสอบ

 กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 725 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 722 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 540 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 398 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 825 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 719 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 536 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)จำนวน 660 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)จำนวน 322 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)จำนวน 412 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)จำนวน 185 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ (ศชต.) จำนวน 398 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จำนวน 358 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)จำนวน 200 อัตรา
    สมัครสอบคลิกที่นี่!! | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

ขอบเขตวิชาที่สอบ คลิกที่นี่ 

วิธีการสมัครงานราชการสอบตำรวจ :

 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 เม.ย. 2556
สอบวันที่: 28 เม.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 4 พ.ค. 2556
เว็บไซต์ สอบตำรวจ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments