วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี,ครู) (29 มี.ค. – 5 เม.ย. 2556)

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไปจำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)  จำนวน 1 อัตรา
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจหรือทางเศรษฐศาสตร์

พนักงานบริหารทั่วไป (ตำแหน่งครู) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะรหัสกลุ่มวิชา 201 เครื่องกล/ช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องตันกำลัง
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามกฎหมายที่ออกโดยคุรุสภา และออกให้ก่อนการรับสมัคร เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

วิธีการสมัครงานราชการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 เม.ย. 2556
สอบวันที่: 11 เม.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 17 เม.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


ฝากประชาสัมพันธ์จาก actcorner.com


ฝากประชาสัมพันธ์จาก thebestcenter.com

Comments

comments