สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักเทคนิคการแพทย์,นายแพทย์ชั่วคราว,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิทยาจารย์ (22 มี.ค. – 17 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบ รวม 11 อัตรา (ข่าวนี้มีทั้งหมด 10 หน้าคลิกเปลี่ยนหน้าที่ลิงค์ด้านบนนะครับ)

  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
  • นักเทคนิคการแพทย์ 
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  • นักเทคนิคการแพทย์ 
  • นายแพทย์ชั่วคราว 
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • วิทยาจารย์ 

ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
——————————————–
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและ สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


1.1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิเคราะห์การขอใช้เงินสะสม การขออนุมัติใช้เครื่องหมายกาชาดเพื่อหารายได้ และกิจกรรมอื่นๆ วิเคราะห์การจัดซื้อพัสดุ – ครุภัณฑ์ การจำหน่ายและทำลาย การติดตามการจัดทำงบประมาณประจำปี งบการเงินทุกไตรมาส งบดุล ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอให้เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบเหล่ากาชาดจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิง อายุ 20 – 45 ปี
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3) มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน และการบัญชี
4) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี และ
หากสามารถใช้โปรแกรมการประมวลผลทางด้านการเงิน การบัญชี ได้ดี จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
6) ถ้ามีประสบการณ์จากการทำงานบริษัททางด้านการบัญชี หรือเป็นพนักงานราชการทำงานทางด้านการบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7) หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย วงเงินค้ำประกัน จำนวน 200,000 บาท หรือตามที่หน่วยงานกำหนด

(อ่านต่อคลิกลิงค์ด้านบน)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments