กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานสถาปนิก (1 – 11 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 16,230-18,330 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำหว่าน้ ทางสถาปัตยกรรม และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการงานทางสถาปัตยกรรม กำหนดคุณภาพ มาตรฐาน และวิธีการดำเนินการทางด้านสถาปัตยกรรมแก่ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน และถมดิน แก่ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ส่วนราชการต่างๆ แจ้งขอความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมถร (ศูนย์ราชการจังหวัด) ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 เม.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 26 เม.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments