Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กฟน. สมัครงาน 2556 เปิดรับสมัครสอบ (30 ตำแหน่ง 150 อัตรา) นักวิชาการ(ด้านแผนงาน-เศรษฐกิจ-ความปลอดภัย),นักบัญชี,บุคลากร,นักฝึกอบรม,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,วิศวกรคอมพิวเตอร์,วิศวกรเครื่องกล,สถาปนิก,เลขานุการ,นักประมวลผลข้อมูล,นักประชาสัมพันธ์,นักการเงิน,นิติกร,พยาบาลวิชาการ,นักกายภาพบำบัด,นักรังสีการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักบริหารงานพัสดุ, (1 – 10 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กฟน.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 30 ตำแหน่ง 150 อัตรา สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท 

คุณวุฒิปริญญาโท : ด้านบริหารธุรกิจสาขา การตลาด การเงิน บัญชี บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เป็นต้น

คุณวุฒิปริญญาตรี : ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน บัญชี บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ อาชีวอนามัย เลขานุการ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล ฯลฯ เป็นต้น  

โดยเปิดรับสมัครเพียง 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2556 (กฟน. เปิดรับสมัครวันแรก 1 เม.ย. 2556 เวลา 07.30 น. และวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ 10 เม.ย. 2556 เวลา 15.30 น.)

วิธีการสมัครงานราชการกฟน. :

กฟน. รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 เม.ย. 2556
สอบวันที่: 27-28 เม.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 9 พ.ค. 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อ่านประกาศรับสมัครสอบ คลิกเลือกหน้า» หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กฟน. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments