งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.ร่มเย็น จ.พะเยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (28 มี.ค. – 25 เม.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

อบต.ร่มเย็น จ.พะเยาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๓ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๔ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ระดับ ๒ จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

วิธีการสมัครงานราชการอบต.ร่มเย็น จ.พะเยา :

ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเงอได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ อบต.ร่มเย็น จ.พะเยา คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments