กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 1) (2 – 9 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 1 จ.เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณโดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และส่งหนังสือ
เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ
รวบรวมข้อมูลและสถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ ติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลง
รายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารของทางราชการ การเก็บรักษา การวบรวม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีหน้าที่ขับรถยนต์ฯ เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. ความละเอียดรอบคอบ 2. ความรับผิดชอบ 3. มนุษยสัมพันธ์ 4. ความถูกต้องของงาน 5. ความเข้าใจงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกรมวิชาการเกษตร :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เทียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 เม.ย. 2556
สอบวันที่: –  2556
ประกาศผลสอบ: –  2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments