งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (125 อัตรา)นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน (1 – 28 เม.ย. 2556)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 125 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • นายทหารสัญญาบัตร 27 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี
 • นายทหารประทวน 98 อัตรา คุณวุฒิ ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช., ปวส.

การสอบคัดเลือก

สอบรอบแรก (ภาควิชาการ) กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556

 • 13.00-14.30 น. (วิชาทั่วไป)
 • 15.00-16.30 น. (วิชาเฉพาะตำแหน่ง)

สถานที่สอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต หรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบ

ประกาศผลสอบ
รอบแรก (ภาควิชาการ) วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
รอบสุดท้าย วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.

วิธีการสมัครงานราชการกองบัญชาการกองทัพไทย  :

เปิดจำหน่ายระเบียบการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดจำหน่ายระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมสารบรณทหาร อาคาร 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และ
 • ตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สมัครได้ 2 วิธี โดยเลือกระหว่าง "สมัครด้วยตนเอง" หรือ "สมัครทางอินเตอร์เน็ต" เพียงวิธีเดียว**

สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2556 ที่ http://application.rtarf.mi.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
**ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบประกาศยืนยัน สถานที่สอบ ห้องสอบ และรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://www.rtarf.mi.th หรือตรวจสอบได้ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เว็บไซต์ กองบัญชาการกองทัพไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments