[ขยายเวลา] สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (- – 3 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จะดำเนินการสอบคัดเลือกจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเืพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (นักผลิตเนื้อหา) จำนวน 3 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญภาษา) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (นักจัดการความรู้ภายในองค์กร) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (นักประสานงานและประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (นักพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วันเวลาและสถานที่สอบ สอบข้อเขียนในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารเอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงยุติธรรม และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วิธีการสมัครงานราชการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) :

สมัครด้วยตนเอง ณ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ดาวน์โหลดประกาศ "ขยายเวลา" รับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments