สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน [อัพเดต] Human Resources Assistant (Trainning),Consular Clerk,Clerk (Exhibition Support),Shipment Assistant,Administrative Assistant (- – 4 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – 4 เม.ย.2556

 

Vacancy Announcement No. / Position Title

FSN# 2012/04 (T) / Voucher Examiner (PSU) 

FSN# 2012/04 / Voucher Examiner (PSU) 

FSN# 2012/48 (T) / Mason 

FSN# 2012/48 / Mason 

FSN# 2013/3 / Security Technician 

FSN# 2013/16 (T) / Antenna Technician 

FSN# 2013/16 / Antenna Technician 

FSN# 2013/20 (T) / Human Resources Assistant (Training) 

FSN# 2013/20 / Human Resources Assistant (Training) 

FSN# 2013/37 (T) / Consular Clerk 

FSN# 2013/37 / Consular Clerk 

FSN# 2013/40/ Clerk (Exhibition Support) 

FSN# 2013/41 (T) / Shipment Assistant 

FSN# 2013/41 / Shipment Assistant 

FSN 2013/42(T) / Administrative Assistant 

FSN 2013/42 / Administrative Assistant

 

FSN# 2013/20 (T) Human Resources Assistant (Training) 

OPEN TO: All Interested Candidates 

POSITION: Human Resources Assistant (Training), FSN-6 (Trainee Level) 

OPENING DATE: March 8, 2013 

CLOSING DATE: March 28, 2013 

WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week 

SALARY:

Ordinarily Resident (OR): FSN-6, THB 362,706 per annum (minimum starting salary)

 

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Human Resources Assistant (Training) in the U.S. Agency for International Development/ Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) Executive Office (EXO), located at Athenee Tower, Wireless Road, Bangkok.

 

BASIC FUNCTION OF POSITION:

The incumbent provides complete oversight for RDMA and its constituent posts’ trainings and employee

development programs and activities. The incumbent is mainly responsible for developing short and long-term training and development goals, including designing, coordinating, facilitating and managing the development activities of all employees. In addition, the incumbent coordinates award programs, Thai student intern and U.S. summer hire programs as well as assist with travel authorizations and general human resources management functions.

 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item.

 

(1) Bachelor Degree in Human Resources Management/Development, Business Administration, Social Sciences or Arts;

(2) At least two years of progressively related experience in Human Resources Management or Development with Multi/international organization;

(3) Level IV (Fluent) speaking, reading, writing and understanding of Thai and English (TOEIC score of 855 or higher);

(4) Good working knowledge and understanding of professional Human Resources Management/ Development principles, theories, and practices;

(5) Ability to perform a broad range of personnel administration i.e. training and development, Award administration, HRIS, advisory and other human resources administrative services; 

(6) Proficient in computer and standard office software. Ability to plan, organize, meet deadlines, set priorities, and communicate effectively with individual at all levels of an organization.

 

 

ADDITIONAL SELECTION CRITERIA:

 

(1) Management will consider nepotism/conflict of interest, budget and residency status in determining successful candidacy.

 

(2) The candidate must be able to obtain and hold a security clearance.

 

(3) A copy of transcript is required to be submitted with the application package.

 

(4) The candidate’s eligibility will be based on the ability to achieve the appropriate English TOEIC score tested within two years of the application submission date.

 

(5) For non-Thai citizens, please also submit a copy of residence permit.

 

(6) Do not attach a photo on DS-174 or resume.

 

 

TO APPLY:

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application:

 

(1) Universal Application for Employment (UAE) as a Locally Employed Staff or Family Member (DS¬174); or

 

(2) A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see Appendix B); or

 

(3) A combination of both i.e. Section 1-24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; plus

 

(4) Any other documentation (e.g. essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above.

 

 

SUBMIT APPLICATION BY EMAIL TO:

Regional Human Resources Office E-mail address: bkkrecruitment@state.gov with your name and vacancy announcement number and position title on the subject line.  Submit one e-mail per one vacancy announcement number.

** We will only accept applications by email. If you encounter a problem, please call the Regional Human Resources Office (02) 205-4991. Please do not attach a photo on an application form (DS-174) or resume that provides the same information found on the DS-174. If your photo is attached, your application will not be considered.**

 

 

CLOSING DATE FOR THE POSITION: March 28, 2013

“This is a re-advertisement of announcement from February 1, 2013. Applications previously received will also be considered”.  Only shortlisted candidates will be notified.”

 

FSN# 2013/20 Human Resources Assistant (Training) 

OPEN TO: All Interested Candidates 

POSITION: Human Resources Assistant (Training), FSN-7 

OPENING DATE: March 8, 2013 

CLOSING DATE: March 28, 2013 

WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week 

SALARY:

Ordinarily Resident (OR): FSN-7, THB 480,033 per annum (minimum starting salary)

 

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Human Resources Assistant (Training) in the U.S. Agency for International Development/ Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) Executive Office (EXO), located at Athenee Tower, Wireless Road, Bangkok.

 

BASIC FUNCTION OF POSITION:

The incumbent provides complete oversight for RDMA and its constituent posts’ trainings and employee

development programs and activities. The incumbent is mainly responsible for developing short and long-term training and development goals, including designing, coordinating, facilitating and managing the development activities of all employees. In addition, the incumbent coordinates award programs, Thai student intern and U.S. summer hire programs as well as assist with travel authorizations and general human resources management functions.

 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item.

 

(1) Bachelor Degree in Human Resources Management/Development, Business Administration, Social Sciences or Arts;

(2) At least three years of progressively related experience in Human Resources Management or Development with Multi/international organization;

(3) Level IV (Fluent) speaking, reading, writing and understanding of Thai and English (TOEIC score of 855 or higher);

(4) Good working knowledge and understanding of professional Human Resources Management/ Development principles, theories, and practices; 

(5) Ability to perform a broad range of personnel administration i.e. training and development, Award administration, HRIS, advisory and other human resources administrative services; 

(6) Proficient in computer and standard office software. Ability to plan, organize, meet deadlines, set priorities, and communicate effectively with individual at all levels of an organization.

 

 

ADDITIONAL SELECTION CRITERIA:

 

(1) Management will consider nepotism/conflict of interest, budget and residency status in determining successful candidacy.

 

(2) The candidate must be able to obtain and hold a security clearance.

 

(3) A copy of transcript is required to be submitted with the application package.

 

(4) The candidate’s eligibility will be based on the ability to achieve the appropriate English TOEIC score tested within two years of the application submission date.

 

(5) For non-Thai citizens, please also submit a copy of residence permit.

 

(6) Do not attach a photo on DS-174 or resume.

 

 

TO APPLY:

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application:

 

(1) Universal Application for Employment (UAE) as a Locally Employed Staff or Family Member (DS¬174); or

 

(2) A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see Appendix B); or

 

(3) A combination of both i.e. Section 1-24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; plus

 

(4) Any other documentation (e.g. essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above.

 

 

SUBMIT APPLICATION BY EMAIL TO:

Regional Human Resources Office E-mail address: bkkrecruitment@state.gov with your name and vacancy announcement number and position title on the subject line.  Submit one e-mail per one vacancy announcement number.

** We will only accept applications by email. If you encounter a problem, please call the Regional Human Resources Office (02) 205-4991. Please do not attach a photo on an application form (DS-174) or resume that provides the same information found on the DS-174. If your photo is attached, your application will not be considered.**

 

 

CLOSING DATE FOR THE POSITION: March 28, 2013

“This is a re-advertisement of announcement from February 1, 2013. Applications previously received will also be considered.  Only shortlisted candidates will be notified.”

 

FSN# 2013/37 (T) Consular Clerk 

OPEN TO: All Interested Candidates 

POSITION: Consular Clerk, FSN-4; FP-AA, Trainee 

OPENING DATE: March 15, 2013 

CLOSING DATE: March 28, 2013 

WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week 

SALARY:

Ordinarily Resident (OR): FSN-4, THB 251,050 per annum (minimum starting salary) Not Ordinarily Resident (NOR): FP-AA (Position Grade to be confirmed by Washington)

 

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Consular Clerk, located at U.S. Consulate General, 387 Witchayanon Road, Chiang Mai.

 

BASIC FUNCTION OF POSITION:

Perform required for Nonimmigrant Visa (NIV) and routine American Citizen Services (ACS) processing, including applicant intake; application review and screening; data entry, photo capture, and fingerprint collection; printing and quality control; and preparing printed products and information packets for return to applicants. Maintain consular section records in accordance with Department instructions. Assist with public diplomacy and public information duties, including managing post’s relationship with Summer Work Travel (SWT) program recruiting agencies.

 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item.

 

(1) Completion of at least two years post secondary study at college or university (high vocational school or equivalent);

(2) Level IV (Fluent) speaking, reading, writing and understanding of Thai and English (must provide a copy of valid TOEIC score of 855 or higher with application);

(3) Must be able to type quickly and accurately;

(4) Able to use a variety of office machines (particularly computer program and peripherals such as scanners, printers, and digital camera);

(5) Must be familiar with Microsoft office software i.e. Word, Excel;

(6) Must complete or demonstrate ability to complete the Foreign Service Institute consular correspondence courses before being eligible for the full performance level.

 

 

SELECTION PROCESS:

When equally qualified, U.S. Citizen Eligible Family Members (US EFMs) and U.S. Veterans who are legally residing in the country will be given preference. Therefore, it is essential that the candidate specifically address the required qualifications above in the application.

 

ADDITIONAL SELECTION CRITERIA:

 

(1) Management will consider nepotism/conflict of interest, budget and residency status in determining successful candidacy.

 

(2) The candidate must be able to obtain and hold a security clearance.

 

(3) A copy of transcript is required to be submitted with the application package.

 

(4) The candidate’s eligibility will be based on the ability to achieve the appropriate English TOEIC score tested within two years of the application submission date. ONLY EFMs CAN substitute a valid EPT score for the TOEIC score.

 

(5) For non-Thai citizens, please also submit a copy of residence permit.

 

(6) Do not attach a photo on DS-174 or resume.

 

 

TO APPLY:

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application:

 

(1) Universal Application for Employment (UAE) as a Locally Employed Staff or Family Member (DS¬174); or

 

(2) A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see Appendix B); or

 

(3) A combination of both i.e. Section 1-24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; plus

 

(4) Candidates who claim U.S. Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. Candidates who claim conditional U.S. Veterans preference must submit documentation confirming eligibility for a conditional preference in hiring with their application.

 

(5) Any other documentation (e.g. TOEIC scores, essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above.

 

 

SUBMIT APPLICATION BY EMAIL TO:

Regional Human Resources Office E-mail address: bkkrecruitment@state.gov with your name and vacancy announcement number and position

title on the subject line.  Submit one e-mail per one vacancy announcement number.

** We will only accept applications by email. If you encounter a problem, please call the Regional Human Resources Office (02) 205-4991. Please do not attach a photo on an application form (DS-174) or resume that provides the same information found on the DS-174. If your photo is attached, your application will not be considered.**

CLOSING DATE FOR THE POSITION: March 28, 2013

 

FSN# 2013/37 Consular Clerk 

OPEN TO: All Interested Candidates 

POSITION: Consular Clerk, FSN-5; FP-9 

OPENING DATE: March 15, 2013 

CLOSING DATE: March 28, 2013 

WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week 

SALARY:

Ordinarily Resident (OR): FSN-5, THB 324,136 per annum (minimum starting salary) Not Ordinarily Resident (NOR): FP-9 (Position Grade to be confirmed by Washington)

 

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Consular Clerk, located at U.S. Consulate General, 387 Witchayanon Road, Chiang Mai.

 

BASIC FUNCTION OF POSITION:

Perform required for Nonimmigrant Visa (NIV) and routine American Citizen Services (ACS) processing, including applicant intake; application review and screening; data entry, photo capture, and fingerprint collection; printing and quality control; and preparing printed products and information packets for return to applicants. Maintain consular section records in accordance with Department instructions. Assist with public diplomacy and public information duties, including managing post’s relationship with Summer Work Travel (SWT) program recruiting agencies.

 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item.

 

(1) Completion of at least two years post secondary study at college or university (high vocational school or equivalent);

(2) Level IV (Fluent) speaking, reading, writing and understanding of Thai and English (must provide a copy of valid TOEIC score of 855 or higher with application);

(3) Must be able to type quickly and accurately;

(4) Able to use a variety of office machines (particularly computer program and peripherals such as scanners, printers, and digital camera);

(5) Must be familiar with Microsoft office software i.e. Word, Excel;

(6) Must have successfully completed the Foreign Service Institute consular correspondence courses.

 

 

SELECTION PROCESS:

When equally qualified, U.S. Citizen Eligible Family Members (US EFMs) and U.S. Veterans who are legally residing in the country will be given preference. Therefore, it is essential that the candidate specifically address the required qualifications above in the application.

 

ADDITIONAL SELECTION CRITERIA:

 

(1) Management will consider nepotism/conflict of interest, budget and residency status in determining successful candidacy.

 

(2) The candidate must be able to obtain and hold a security clearance.

 

(3) A copy of transcript is required to be submitted with the application package.

 

(4) The candidate’s eligibility will be based on the ability to achieve the appropriate English TOEIC score tested within two years of the application submission date. ONLY EFMs CAN substitute a valid EPT score for the TOEIC score.

 

(5) For non-Thai citizens, please also submit a copy of residence permit.

 

(6) Do not attach a photo on DS-174 or resume.

 

 

TO APPLY:

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application:

 

(1) Universal Application for Employment (UAE) as a Locally Employed Staff or Family Member (DS¬174); or

 

(2) A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see Appendix B); or

 

(3) A combination of both i.e. Section 1-24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; plus

 

(4) Candidates who claim U.S. Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. Candidates who claim conditional U.S. Veterans preference must submit documentation confirming eligibility for a conditional preference in hiring with their application.

 

(5) Any other documentation (e.g. TOEIC scores, essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above.

 

SUBMIT APPLICATION BY EMAIL TO:

Regional Human Resources Office E-mail address: bkkrecruitment@state.gov with your name and vacancy announcement number and position title on the subject line.  Submit one e-mail per one vacancy announcement number.

** We will only accept applications by email. If you encounter a problem, please call the Regional Human Resources Office (02) 205-4991. Please do not attach a photo on an application form (DS-174) or resume that provides the same information found on the DS-174. If your photo is attached, your application will not be considered.**

CLOSING DATE FOR THE POSITION: March 28, 2013

 

FSN# 2013/40 Clerk (Exhibition Support) 

OPEN TO: All interested Candidates 

POSITION: Clerk (Exhibition Support), FSN-4, FP-AA 

OPENING DATE: March 22, 2013 

CLOSING DATE: April 4, 2013 

WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week 

SALARY:

Ordinarily Resident (OR): FSN-4, THB 251,050 per annum (tarting salary) Not Ordinarily Resident (NOR): FP-AA (Position Grade to be confirmed by Washington)

 

ALL NORDINARILY RESIDENT (NOR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Clerk (Exhibition Support) in its Public Affairs Section located at GPF Witthayu Building, Wireless Road, Bangkok.

 

BASIC FUNCTION OF POSITION:

To serve as a clerk working on publications inventory and packing exhibits, PA's mail clerk, messenger, etc. Responsibilities include, but not limited to, assisting in distributing books, program materials and magazines including packing, sending via mail or delivery by oneself upon request; preparing monthly inventory of books in stock; assisting in re-packing publications and materials, ordered by other posts in the region that shipped via Bangkok; assisting, planning and completing necessary construction of circulating exhibits, particularly paper shows, to suit a variety of venues.

 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item.

 

(1) Completion of Secondary School (Mathayom 6);

 

(2) One year general clerical with exhibits background;

 

(3) Level II (Limited Knowledge) speaking/reading/writing English and Thai. The candidate’s eligibility will be based on the ability to achieve the appropriate the English Placement Test (EPT) that is conducted by the Regional Human Resources Office;

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

(4) Ability to mount exhibits based on the interpretation and understanding of semi-technical drawings;

 

(5) Ability to use equipment associated with posting, mounting, packing, and conserving program materials.

 

 

 

SELECTION PROCESS:

When equally qualified, U.S. Citizen Eligible Family Members (US EFMs) and U.S. Veterans who are legally residing in the country will be given preference. Therefore, it is essential that the candidate specifically address the required qualifications above in the application.

 

ADDITIONAL SELECTION CRITERIA:

 

(1) Management will consider nepotism/conflict of interest, budget and residency status in determining successful candidacy.

 

(2) The candidate must be able to obtain and hold a security clearance.

 

(3) A copy of transcript is required to be submitted with the application package.

 

(4) The candidate’s eligibility will be based on the ability to achieve the appropriate the English Placement Test (EPT) that is conducted by the Regional Human Resources Office.

 

(5) For non-Thai citizens, please also submit a copy of residence permit.

 

(6) Do not attach a photo on DS-174 or resume.

 

 

TO APPLY:

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application:

 

(1) Universal Application for Employment (UAE) as a Locally Employed Staff or Family Member (DS¬174); or

 

(2) A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see Appendix B); or

 

(3) A combination of both i.e. Section 1-24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; plus

 

(4) Candidates who claim U.S. Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. Candidates who claim conditional U.S. Veterans preference must submit documentation confirming eligibility for a conditional preference in hiring with their application.

 

(5) Any other documentation (e.g. essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above.

 

 

SUBMIT APPLICATION BY EMAIL TO:

Regional Human Resources Office E-mail address: bkkrecruitment@state.gov with your name and vacancy announcement number and position title on the subject line.  Submit one e-mail per one vacancy announcement number.

** We will only accept applications by email. If you encounter a problem, please call the Regional Human Resources Office (02) 205-4991. Please do not attach a photo on an application form (DS-174) or resume

that provides the same information found on the DS-174. If your photo is attached, your application will not be considered.**

CLOSING DATE FOR THE POSITION: April 4, 2013

 

FSN# 2013/41 (T) Shipment Assistant 

OPEN TO: All interested Candidates 

POSITION: Shipment Assistant, FSN-6, FP-8, Trainee 

OPENING DATE: March 15, 2013 

CLOSING DATE: March 29, 2013 

WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week 

SALARY:

Ordinarily Resident (OR): FSN-6, THB 362,706 per annum (starting salary) Not Ordinarily Resident (NOR): FP-8

 

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Shipment Assistant in its General Services Office/Customs & Shipping (GSO/C&S) located GPF Witthayu Tower, 5th Floor, Wireless Road.

 

BASIC FUNCTIONS REQUIRED:

Responsible for handling all administrative and logistical processes of all types of official and personal shipments in all kinds of transportations (Air, Sea and Land) for all agencies in the Embassy. Arrange the car inspection, registration, licensing and title transfer for all official and privately owned vehicles also requesting gasoline tax refunds for ACSA agency. Handle for apply initial and renewal the Thai driver license for all American Mission employees and eligible family members at post.

 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item.

 

(1) Bachelor’s degree in Business Administration, Political Science, Social Science or Arts is required;

 

(2) One year of experience in transportation, logistics or a closely related field that has provided experience in customs regulations and practices;

 

(3) Level IV (Fluent) speaking/reading/writing Thai and English speaking/reading/writing English (must provide a copy of valid TOEIC score of 855 or higher with application);

 

(4) Must be proficient in composing diplomatic notes and correspondence;

 

(5) Able to operate Microsoft Office applications.

 

 

 

SELECTION PROCESS:

When equally qualified, U.S. Citizen Eligible Family Members (US EFMs) and U.S. Veterans who are legally residing in the country will be given preference. Therefore, it is essential that the candidate specifically address the required qualifications above in the application.

 

ADDITIONAL SELECTION CRITERIA:

 

(1) Management will consider nepotism/conflict of interest, budget and residency status in determining successful candidacy.

 

(2) The candidate must be able to obtain and hold a security clearance.

 

(3) A copy of academic transcript is required to be submitted with the application package.

 

(4) If short listed for an interviewed, a valid TOEIC score required prior to interview. The TOEIC must be taken within two years of the application submission date to be considered “VALID”. ONLY EFMs can substitute a valid EPT score for the TOEIC score.

 

(5) For non-Thai citizens, please also submit a copy of residence permit.

 

(6) Do not attach a photo on DS-174 or resume.

 

 

TO APPLY:

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application:

 

(1) Universal Application for Employment (UAE) as a Locally Employed Staff or Family Member (DS¬174); or

 

(2) A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see Appendix B); or

 

(3) A combination of both i.e. Section 1-24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; plus

 

(4) Candidates who claim U.S. Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. Candidates who claim conditional U.S. Veterans preference must submit documentation confirming eligibility for a conditional preference in hiring with their application.

 

(5) Any other documentation (e.g. TOEIC scores, essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above.

 

 

SUBMIT APPLICATION BY EMAIL TO:

Regional Human Resources Office E-mail address: bkkrecruitment@state.gov with your name and vacancy announcement number and position title on the subject line.  Submit one e-mail per one vacancy announcement number.

** We will only accept applications by email. If you encounter a problem, please call the Regional Human Resources Office (02) 205-4991. Please do not attach a photo on an application form (DS-174) or resume

that provides the same information found on the DS-174. If your photo is attached, your application will not be considered.**

CLOSING DATE FOR THE POSITION: March 29, 2013

 

FSN# 2013/41 Shipment Assistant 

OPEN TO: All interested Candidates 

POSITION: Shipment Assistant, FSN-7, FP-7 

OPENING DATE: March 15, 2013 

CLOSING DATE: March 29, 2013 

WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week 

SALARY:

Ordinarily Resident (OR): FSN-7, THB 480,033 per annum (starting salary) Not Ordinarily Resident (NOR): FP-7

 

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Shipment Assistant in its General Services Office/Customs & Shipping (GSO/C&S) located GPF Witthayu Tower, 5th Floor, Wireless Road.

 

BASIC FUNCTIONS REQUIRED:

Responsible for handling all administrative and logistical processes of all types of official and personal shipments in all kinds of transportations (Air, Sea and Land) for all agencies in the Embassy. Arrange the car inspection, registration, licensing and title transfer for all official and privately owned vehicles also requesting gasoline tax refunds for ACSA agency. Handle for apply initial and renewal the Thai driver license for all American Mission employees and eligible family members at post.

 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item.

 

(1) Bachelor’s degree in Business Administration, Political Science, Social Science or Arts is required;

 

(2) Two years of experience in transportation, logistics or a closely related field that has provided experience in customs regulations and practices;

 

(3) Level IV (Fluent) speaking/reading/writing Thai and English (must provide a copy of valid TOEIC score of 855 or higher with application);

 

(4) Must be proficient in composing diplomatic notes and correspondence;

 

(5) Able to operate Microsoft Office applications.

 

 

 

SELECTION PROCESS:

When equally qualified, U.S. Citizen Eligible Family Members (US EFMs) and U.S. Veterans who are legally residing in the country will be given preference. Therefore, it is essential that the candidate specifically address the required qualifications above in the application.

 

ADDITIONAL SELECTION CRITERIA:

 

(1) Management will consider nepotism/conflict of interest, budget and residency status in determining successful candidacy.

 

(2) The candidate must be able to obtain and hold a security clearance.

 

(3) A copy of academic transcript is required to be submitted with the application package.

 

(4) If short listed for an interviewed, a valid TOEIC score required prior to interview. The TOEIC must be taken within two years of the application submission date to be considered “VALID”. ONLY EFMs can substitute a valid EPT score for the TOEIC score.

 

(5) For non-Thai citizens, please also submit a copy of residence permit.

 

(6) Do not attach a photo on DS-174 or resume.

 

 

TO APPLY:

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application:

 

(1) Universal Application for Employment (UAE) as a Locally Employed Staff or Family Member (DS¬174); or

 

(2) A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see Appendix B); or

 

(3) A combination of both i.e. Section 1-24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; plus

 

(4) Candidates who claim U.S. Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. Candidates who claim conditional U.S. Veterans preference must submit documentation confirming eligibility for a conditional preference in hiring with their application.

 

(5) Any other documentation (e.g. TOEIC scores, essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above.

 

 

SUBMIT APPLICATION BY EMAIL TO:

Regional Human Resources Office E-mail address: bkkrecruitment@state.gov with your name and vacancy announcement number and position title on the subject line.  Submit one e-mail per one vacancy announcement number.

** We will only accept applications by email. If you encounter a problem, please call the Regional Human Resources Office (02) 205-4991. Please do not attach a photo on an application form (DS-174) or resume

that provides the same information found on the DS-174. If your photo is attached, your application will not be considered.**

CLOSING DATE FOR THE POSITION: March 29, 2013

 

FSN 2013/42(T) Administrative Assistant

OPEN TO: All Interested Candidates

POSITION: Administrative, FSN-6, FP-8, Trainee

OPENING DATE: March 18, 2013

CLOSING DATE: April 4, 2013

WORK HOURS: Full-time; 40 hrs/week

SALARY: Ordinarily Resident (OR):  FSN-6 ฿ 362,706 per annum (Starting salary)

Not Ordinarily Resident (NOR):  FP-8 (Position Grade to be confirmed by Washington)

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Administrative Assistant in its Financial Management Office (FMC) located 120-122 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok.

 

BASIC FUNCTIONS REQUIRED:

Serves as the FMC Administrative Assistant and FMC Customer Services Representative. Also, serves as FMC COAST coordinator and Contracting Officer Representative for the digital imaging contract.  Distributes EFT notifications to Voucher Examiners and Accountants as appropriate.

 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item.

 

(1)     Bachelor's degree in Business Administration, Accounting, Financing, Marketing, Communication, Arts or Social Science;

 

(2)     Two years of experience in the financial or administrative field;

 

(3)     Level IV (Fluent) speaking/reading/writing English and Thai. (must provide a copy of valid TOEIC score of 855 or higher with application, or application will not be considered.);

 

(4)     Must complete or demonstrate ability to complete the following courses: 1. Windows Time & Attendance course; 2. FSN Pay & Allowances course; 3. American Pay & Allowances course; 4. RFMS/Momentum course; 5. Account Receivable course; 6. Customer Service course; 7. Ariba Training; 8.  Voucher Examiner course; 9. PA296 How to be a contracting

 

officer’s representative;

 

 

(5)     Must be able to use PC and Microsoft Office applications (Excel, MSWord and PowerPoint);

 

(6)     Must be able to deal effectively with American and FSN personnel seeking for information and to direct them to the appropriate FMC employee. 

 

 

SELECTION PROCESS:

When equally qualified, U.S. Citizen Eligible Family Members (US EFMs) and U.S. Veterans who are legally residing in country will be given preference. Therefore, it is essential that the candidate specifically address the required qualifications above in the application.

 

ADDITIONAL SELECTION CRITERIA:

 

(1) Management will consider nepotism/conflict of interest, budget, and residency status in determining successful candidacy.

 

(2) The candidate must be able to obtain and hold a security clearance.

 

(3) A copy of Transcript is required to be submitted with the application package.

 

(4) The TOEIC must be taken within two years of the application submission date to be considered

 

“VALID”.  ONLY EFMs CAN substitute a valid EPT score for the TOEIC score.

 

(5) For non-Thai citizens, please also submit a copy of residence permit.

 

(6) Do not attach photo on DS-174 or resume.

 

 

TO APPLY:

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application:

1    Universal Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member (DS-174); or

2    A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see Appendix B); or

3    A combination of both; i.e. Sections 1 -24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; plus

4    Candidates who claim U.S. Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. Candidates who claim conditional U.S. Veterans preference must submit documentation confirming eligibility for a conditional preference in hiring with their application.

5    Any other documentation (e.g., TOEIC scores, essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above.

 

 

SUBMIT APPLICATION BY EMAIL TO:

Regional Human Resources Office E-mail address: bkkrecruitment@state.gov with your name and vacancy announcement number and position title on the subject line.  Submit one e-mail per one vacancy announcement number.

** We will only accept applications by email. If you encounter a problem, please call the Regional Human Resources Office (02) 205-4991. Please do not attach a photo on an application form (DS-174) or resume

that provides the same information found on the DS-174. If your photo is attached, your application will not be considered.**

 

 

 

CLOSING DATE FOR THE POSITION: April 4, 2013

 

FSN 2013/42 Administrative Assistant

OPEN TO: All Interested Candidates

POSITION: Administrative, FSN-7, FP-7

OPENING DATE: March 18, 2013

CLOSING DATE: April 4, 2013

WORK HOURS: Full-time; 40 hrs/week

SALARY: Ordinarily Resident (OR):  FSN-7 ฿480,033 per annum (Starting salary)

Not Ordinarily Resident (NOR):  FP-7 (Position Grade to be confirmed by Washington)

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Administrative Assistant in its Financial Management Office (FMC) located 120-122 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok.

 

BASIC FUNCTIONS REQUIRED:

Serves as the FMC Administrative Assistant and FMC Customer Services Representative. Also, serves as FMC COAST coordinator and Contracting Officer Representative for the digital imaging contract.  Distributes EFT notifications to Voucher Examiners and Accountants as appropriate.

 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item.

 

(1)     Bachelor's degree in Business Administration, Accounting, Financing, Marketing, Communication, Arts or Social Science;

 

(2)     Two years of experience in the financial or administrative field;

 

(3)     Level IV (Fluent) speaking/reading/writing English and Thai. (must provide a copy of valid TOEIC score of 855 or higher with application, or application will not be considered.);

 

(4)     Must have successfully completed the following courses: 1. Windows Time & Attendance course; 2. FSN Pay & Allowances course; 3. American Pay & Allowances course;

 

4. RFMS/Momentum course; 5. Account Receivable course; 6. Customer Service course;

 

7. Ariba Training; 8.  Voucher Examiner course; 9. PA296 How to be a contracting officer’s representative;

 

(5)     Must be able to use PC and Microsoft Office applications (Excel, MSWord and PowerPoint);

 

(6)     Must be able to deal effectively with American and FSN personnel seeking for information and to direct them to the appropriate FMC employee. 

 

 

 

SELECTION PROCESS:

When equally qualified, U.S. Citizen Eligible Family Members (US EFMs) and U.S. Veterans who are legally residing in country will be given preference. Therefore, it is essential that the candidate specifically address the required qualifications above in the application.

 

ADDITIONAL SELECTION CRITERIA:

 

(1) Management will consider nepotism/conflict of interest, budget, and residency status in determining successful candidacy.

 

(2) The candidate must be able to obtain and hold a security clearance.

 

(3) A copy of Transcript is required to be submitted with the application package.

 

(4) The TOEIC must be taken within two years of the application submission date to be considered

 

“VALID”.  ONLY EFMs CAN substitute a valid EPT score for the TOEIC score.

 

(5) For non-Thai citizens, please also submit a copy of residence permit.

 

(6) Do not attach photo on DS-174 or resume

 

 

TO APPLY:

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application:

1    Universal Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member (DS-174); or

2    A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see Appendix B); or

3    A combination of both; i.e. Sections 1 -24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; plus

4    Candidates who claim U.S. Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. Candidates who claim conditional U.S. Veterans preference must submit documentation confirming eligibility for a conditional preference in hiring with their application.

5    Any other documentation (e.g., TOEIC scores, essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above.

 

 

SUBMIT APPLICATION BY EMAIL TO:

Regional Human Resources Office E-mail address: bkkrecruitment@state.gov with your name and vacancy announcement number and position title on the subject line.  Submit one e-mail per one vacancy announcement number.

** We will only accept applications by email. If you encounter a problem, please call the Regional Human Resources Office (02) 205-4991. Please do not attach a photo on an application form (DS-174) or resume

that provides the same information found on the DS-174. If your photo is attached, your application will not be considered.**

CLOSING DATE FOR THE POSITION: April 4, 2013

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments