กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (รวม 27 อัตรา)วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (23 มี.ค. – 23 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างประเทศและความมั่นคง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาจิตวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สำรวจ วางแผน ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ให้คำปรึกษา
แนะนำ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันฯ ภาษาอังกฤษ ประชาคมอาเซียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรม รายละเอียดคลิกที่นี่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สำรวจ ศึกษา วางแผน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานเงื่อนไข : ห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น หากปฏิบัติงานไม่ครบ 3 ปี รายละเอียดคลิกที่นี่


เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments