กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (18 มี.ค. – 5 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : ปวท.9,540 – 10,500 – ปวส.10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาช่างสำรวจ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : ปวท.9,540 – 10,500 – ปวส.10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ และ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

**เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ "กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 19 เมษายน 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments