กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ช่างซ่อมบำรุงชั้น 2 (28 มี.ค. – 3 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงชั้น 2
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแก้ไขเหตุขัดข้องของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เช่น ซ่อมระบบเบรค ซ่อมระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์ 4 ล้อ
และดำเนินการถอด ประกอบ ปรับแต่ง ซ่อมแซมและดัดแปลง
อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักร ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้
การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ยานพาหนะ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
1. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ 2. ความเข้าใจงาน 3. ความละเอียดรอบคอบ 4. ความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการกรมวิชาการเกษตร :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 4 เมษายน 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments