สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า (26 มี.ค. – 5 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญส หรือเทียบเท่าได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
2. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word,Excel
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปรับปรุง ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจน ดูแล บำรุงรักษา และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
– จักทำระเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้ เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1 สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชสชีพชั้นสูง / อนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ในสาขาวิชาก่อสร้าง
2. มีความรู้ และความสามารถในงานด้ายการก่อสร้าง
3. มีความรู้และทักษะในการอ่านแบบ และเขียนแบบงานก่อสร้าง
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง บำรุง รักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ
-ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง
ควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คำแนะนำ


เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สำนนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 11 เมษายน 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments