งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศึกษา (19 มี.ค. – 4 เม.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 19,890 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
3. หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. บริหารและจัดการงานด้านหลักสูตรและการสอนของคณะวิทยาศาตร์
2. สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านหลักสูตรเพื่อเสนอผู้บริหาร
3. ดูแล และปรับปรุงข้อมูลด้านหลักสูตรระดับปริญญาตรี
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก สามารถเขียนรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี 5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี และมีความทุ่มเทในการทำงาน
วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : –

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments