เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล สอบครูผู้ช่วย (22 มี.ค. – 12 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย ด้วยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่งที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 9 อัตราดังนี้

 1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรี จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ ขอ-ยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 เมษายน 2556

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้

 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 100 คะแนน
 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) 100 คะแนน
 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนน

ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments