สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครงาน 2556 จำนวน 36 อัตรา (11-31 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติรย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2556

ด้วยสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างยั่งยืน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รวม 35 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

 1. เจ้าหน้าที่สารบรรณ
 2. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์
 3. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
 4. นายช่าง (ด้านแผนที่)
 5. เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน
 6. เจ้าหน้าที่กิจการสังคม
 7. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 8. วิศวกร (ด้านไฟฟ้า)
 9. นายช่าง (ด้านก่อสร้าง)
 10. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
 11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ
 12. พนักงานการเงิน
 13. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 14. นายช่าง (ด้านงานระบบ)
 15. ช่าง (ด้านก่อสร้าง)
 16. ทนาย
 17. เจ้าหน้าที่การเงิน
 18. เจ้าหน้าที่บัญชี
 19. เจ้าหน้าที่ภาษี
 20. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

คุณสมบัติทั่วไป(ย่อ) สำหรับชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (25 และ 28 ปี ในบางตำแหน่ง) ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

คุณวุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท

 

การรับสมัครสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2556
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ [สมัครสอบคลิกที่นี่]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำนักงานทรัพย์สินฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

สอบภาคทฤษฎีวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนักงานทรัพย์สินฯ) วิชาความรู้เฉพาะด้าน (ตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้นๆ)

สอบภาคปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม MS.Word และ MS.Excel) การใช้อุปกรและเครื่องมือช่าง (เฉพาะตำแหน่งงานด้านช่าง)

สอบสัมภาษณ์

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 56
 

 

 

 

 

ประกาศ
 

 

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2556  
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2556

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments