สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ขยายเวลารับสมัคร พนักงานประจำสำนักงาน (- – 28 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน (1 – 14 มี.ค. 2556) คลิกที่นี่!!

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล (2) การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (3) การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเอกสารให้เป็นระบบ (4) ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร […] อ่านต่อ» http://www.งานราชการเปิดสอบวันนี้.com/?p=5963

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments