ธอส.(ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ (7 – 20 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครงาน

ด้วยห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะมีการขยายงาน เนื่องในโอกาสดำเนินธุรกิจครบ 60ปี จึงมีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้าง จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 25 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ เคยศึกษารายวิชาด้านพิพิธภัณฑ์
มีความรู้ความสามารถทางด้านงานบรรณารักษ์หรือพิพิธภัณฑ์
สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี /รักงานบริการ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถจัดนิทรรศการได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ในงานได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารที่ใช้

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
เอกสารรับรองคุณวุฒิ

การสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสมุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 2

กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 7-20 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02- 202-1538 / 02-202-1534/085-458-4292

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments