สพฐ.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (18 – 22 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 14020 ค่าครองชีพ 980 บาท
ประเภท : ครูผู้สอน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ไ้ด้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอาชีพอื่นเทียบได้ไม่ตำ่กว่า ก.ค. รับรอง ในสาขาวิชาเอกกลุ่มสาระภาษาไทย วิชาเอกกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวิชาเอกกลุ่มสาระศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ครูผู้สอน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
สอบข้อเขียนภาค ก วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน คะแนน 50 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
สอบสัมภาษณ์ ภาค ข
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ คะแนน 50 คะแนน

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : มีคะแนนผ่านแต่ละภาคไม่ตำ่กว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีการสมัคร: ขอ-ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ 330 หมู่ 16 ถนนสุวรรณวงศ์ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 โทร.043-791427 โทรสาร.043-790360

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สพฐ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments