งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล,ครูผู้ช่วย (11 – 25 เม.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครสอบครูเทศบาล (สอบครูผู้ช่วย) 12 กลุ่มวิชา จำนวน 13 อัตรา
1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (รหัส 01) จำนวน 1 อัตรา
2) สาขาวิชาเอกภาษาไทย (รหัส 02) จำนวน 1 อัตรา
3) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (รหัส 03) จำนวน 1 อัตรา
4) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (รหัส 04) จำนวน 1 อัตรา
5) สาขาวิชาเอกเคมี (รหัส 05) จำนวน 1 อัตรา
6) สาขาวิชาเอกชีววิทยา (รหัส 06) จำนวน 1 อัตรา
7) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา (รหัส 07) จำนวน 1 อัตรา
8) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา (รหัส 08) จำนวน 1 อัตรา
9) สาขาวิชาเอกพลศึกษา (รหัส 09) จำนวน 1 อัตรา
10) สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา (รหัส 10) จำนวน 1 อัตรา
11) สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา (รหัส 11) จำนวน 1 อัตรา
12) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (รหัส 12) จำนวน 2 อัตรา
 


การสมัครสอบ:
1. ขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 100 บาท และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว หรือ

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยปฏิบัติดังนี้
– ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่) จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงิน ลงในกระดาษ A4 อย่างละ 1 แผ่น พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน

– โอนเงินตามแบบโอนเงินของธนาคารและแบบฟอร์มการชำระเงินของเทศบาล จำนวน 300 บาท (โดยเป็นค่าคู่มือการสมัครสอบ 100 บาท และค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 ภายในเวลาทำการของธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0-3725-1404 หรือ 0-3725-1648 ต่อ 144 ทันที ภายในวันที่ชำระเงิน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ทางไปรษณีย์ด้วยบริการด่วนพิเศษ (EMS) มาที่สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 วงเล็บมุมซองด้านบนขวาว่า "สมัครสอบแข่งขัน" ภายในวันที่ 25 เมษายน 2556 (เทศบาลถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) และเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ผุ้สมัครควรสำเนาข้อมูลใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินของตัวเองไว้ด้วย

1. ใบสมัคร
2. หลักฐานการโอนเงินตามแบบโอนเงินของธนาคารและแบบฟอร์มการชำระเงินของเทศบาล
3. สำเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครสอบ (ข้อ 5 หน้า 5)
4. ซองน้ำตาลแบบขยายข้าง ขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง ติดแสตมป์ จำนวน 30 บาท (สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน, คู่มือการสมัครสอบ และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัคร)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 30 เม.ย. 2556

สอบวันที่ 8 พ.ค. 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments