มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (18 – 22 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : ๑๕,๙๖๐ บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕
-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
-เพศชาย อายุ ๒๕ -๓๕ ปี
-มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
-มีประสบการณ์ด้านการดูแลห้องปฏิบัติการและผู้ช่วยสอน ในวิชาการทดสอบวัสดุปฏิบัติการชลศาสตร์ ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments