มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (11 – 18 มี.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการทั่วไป
2) อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานต่างๆ
2) ทำบันทึกจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ MIS
3) ทำบันทึกจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP
4) ทำบันทึกใชสั่งซื้อ/สั่งจ้างใบ PO ในระบบ MIS
5) ทำบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ MIS
6) ศึกษาการทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง
7) จัดทำเอกสารสัญญาซื้อขาย/จ้าง
8) ดำเนินการเรื่องการควบคุมพัสดุ และการจำหน่วยพัสดุ
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และการจัดจ้างจะเป็นตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments