กรมการเงินทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “นายทหารประทวน” (มี.ค.2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการเงินทหารบกเตรียมรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

"กรมการเงินทหารบก มีแผนงานที่รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 60 อัตรา ประมาณห้วงเดือน มีนาคม 2556 โดย
รับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพาณิชยกรรม (ต้องศึกษาวิชาบัญชี
อย่างน้อย 6 หน่วยกิต) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปี มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทย
โดยกำเนิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนงานจากกองทัพบก ทั้งนี้ถ้าได้รับการอนุมัติ
แผนงานจากกองทัพบกแล้ว จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป"

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

แจ้งข่าวให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่สนใจและมีคุณสมบัติครบ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments