Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน 9 ก.ค. -8 ส.ค. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/3104/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 8 ส.ค. 2562
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับโอนข้าราชการระดับปฏิบัติการจากส่วนราชการอื่น

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เศรษฐกร

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกร

ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีขึั้นไป หรือคุณซุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 – 8 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments