Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564 โอน/ย้าย/เลื่อน

สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน 25 ก.พ. -15 มี.ค. 2562 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา

ลิงค์: https://ehenx.com/2000/ หรือ
ตำแหน่ง: สอบเปลี่ยนสายงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและผนปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

ฝากประชาสัมพันธ์สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจัหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป ใด้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบคัดเลือก
 2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท)
 3. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

นักวิเคราะห์นโยบายและผนปฏิบัติการ

ได้รับริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศษสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 1. ได้รับริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 
 2. ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments