Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -2 ก.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://iqepi.com/44740/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านพืชทั้งก่อนและ/หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
 2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองวิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลองหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษ และปุ๋ย
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

 1. ทดสอบความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุป เหตุผล รวมทั้งความรู้ในด้านต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น
 2. ทดสอบความรู้ทางการเกษตร ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็นต้น
 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 – 2 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments