Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-3 ก.ค. 2561 รวม 12 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://iqepi.com/44676/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-23,630
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :20250 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :20250 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :20250 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :20250 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับปริญญาตรีวุฒิบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หรือวุฒิอื่นๆ ทางด้านการบัญชี
 2. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 2. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเีดยวกัน ทางด้านคอมพิวเตอร์
 2. มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 3. มีความสามารถออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Relational ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยชุดพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Microsoft .NET และ/หรือ JAVA
 5. มีความสามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ระบบ Microsoft SQL Server และ/หรือ Oracle
 6. มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลที่คณะฯ ต้องการ
 7. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 8. มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
 9. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 1. ได้รับคุณซุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 2. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูดอ่าน เขียน ได้ในระดับดีมาก
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 4. มีบุคลิกภาพ และมนุษญสัมพันธ์ดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรักในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 7. หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสถาบันการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 ก.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 ก.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments