Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 มิ.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์: https://iqepi.com/44615/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 22,000-35,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง ครู และนักวิจัยการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งครูและนักวิจัยการศึกษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง ครู และนักวิจัยการศึกษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ เทคโนโลยีและภาษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ครู (สุขศึกษา (วิทยาศาสตร์การกีฬา))

อัตราเงินเดือน :
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาเอก 35,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาโท 28,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาตรี 22,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :ครู (วิทยาศาสตร์)

อัตราเงินเดือน :
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาเอก 35,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาโท 28,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาตรี 22,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท- ปริญญาเอก


ชื่อตำแหน่ง :ครู (ภาษาไทย)

อัตราเงินเดือน :
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาเอก 35,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาโท 28,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาตรี 22,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :ครู (ภาษาอังกฤษ)

อัตราเงินเดือน :
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาเอก 35,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาโท 28,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาตรี 22,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท- ปริญญาเอก


ชื่อตำแหน่ง :ครู (คณิตศาสตร์)

อัตราเงินเดือน :
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาเอก 35,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาโท 28,000 บาท
-อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาตรี 22,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท- ปริญญาเอก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครู (คณิตศาสตร์)

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี/โท/เอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากผู้สมัครทุกกลุ่มสาระวิชา มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำการวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ครู (ภาษาอังกฤษ)

-คุณวุฒิระดับปริญญาตรี/โท/เอก ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
-หากเป็น Native Speaker จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ หากผู้สมัครทุกกลุ่มสาระวิชา มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำการวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ครู (ภาษาไทย)

-คุณวุฒิระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง
-ทั้งนี้ หากผู้สมัครทุกกลุ่มสาระวิชา มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำการวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ครู (วิทยาศาสตร์)

-คุณวุฒิระดับปริญญาตรี/โท/เอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือฟิสิกส์
ทั้งนี้ หากผู้สมัครทุกกลุ่มสาระวิชา มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำการวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ครู (สุขศึกษา (วิทยาศาสตร์การกีฬา))

1.คุณวุฒิระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.ทั้งนี้ หากผู้สมัครทุกกลุ่มสาระวิชา มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำการวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา30000 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 – 27 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments