Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน

ลิงค์: https://iqepi.com/44611/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการค้าภายใน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแนห่งนักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

: 1) ตำแหน่งสังกัดสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
– ปฏิบัติงานตรวจสอบ พฤติกรรมผู้ประกอบการค้าในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสทางการค้า
– ตรวจสอบดูแลผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมการค้าภายในรับผิดชอบและ มาตรการที่ทางราชการกำหนดทั่วราชอาณาจักร
– ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับร้องเรียน และตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือทั้งสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายราคาและแก้ไขปัญหา
– ศึกษา รวบรวม จัดทำข้อมูล เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาด้านราคา ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ด้านราคาสินค้า
– ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานตรวจสอบติดตามพฤติกรรมทางการค้ามีผลดี และเสนอแนะแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบและปราบปราม
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ตำแหน่งสังกัดกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
– ตรวจสอบและช่วยพิจารณางานออกหนังสืออนุญาต และต่ออายุหนังสืออนุญาต
– คำนวณและรับชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตค้าข้าว และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าวฯ
– รวบรวม บันทึก และปรับปรุงข้อมูลการยื่นขออนุญาตประกอบการค้าข้าวและการขออนุญาต
อื่น ๆ ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าวฯ
– รับแจ้ง รวบรวม บันทึกและประมวลข้อมูลการยื่นแจ้งแบบรายงานการค้าข้าวประจำเดือน
– ให้คำแนะนำ ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว และการขออนุญาตอื่น ๆ ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าวฯ
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

– ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายใน – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการผลิตการตลาด กฎระเบียบทางการค้า

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าภายใน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 5 ก.ค. 2561

สอบวันที่: 13 มิ.ย. 2561

ประกาศผลสอบ: 13 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการค้าภายใน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments