Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 18 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2561 รวม 20 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมช่างอากาศ

กรมช่างอากาศ

ลิงค์: https://iqepi.com/44609/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น,ช่างระบบอากาศยาน,ช่างไม้,ช่างเชื่อม,ช่างเขียนแบบ,ช่างกลโรงงาน,ช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมช่างทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างกลโรงงาน
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,280 บาท

ช่างเขียนแบบ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,280 บาท

ช่างเชื่อม
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,280 บาท

ช่างไฟฟ้า
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,280 บาท

ช่างไม้
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,280 บาท

ช่างระบบอากาศยาน
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,280 บาท

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,280 บาท

พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,430 บาท

พนักงานพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,430 บาท

พนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างกลโรงงาน

ปวช. หรือ ต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่างเขียนแบบ

ปวช. หรือ ต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ช่างเชื่อม

ปวช. หรือ ต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่างไฟฟ้า

ปวช. หรือ ต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่างไม้

ปวช. หรือ ต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่างระบบอากาศยาน

ปวช. หรือ ต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น

ปวช. หรือ ต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

ม.ต้น – ม.ปลาย

พนักงานพัสดุ

ม.ต้น – ม.ปลาย

พนักงานการเงินและบัญชี

ม.ต้น – ม.ปลาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงาน กรมช่างอากาศ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างทหารอากาศกรมช่างทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 26 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021556155

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 ก.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมช่างอากาศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments