Categories
รายงานพิเศษ

ก.พ.เปลี่ยนแปลงวันประกาศกําหนดวันเวลาสถานที่สอบ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

ก.พ.

ลิงค์: https://iqepi.com/44557/ หรือ
เรื่อง: เปลี่ยนแปลงวันประกาศกําหนดวันเวลาสถานที่สอบ


ก.พ. เปลี่ยนแปลงวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2561

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2561

ตามที่ได้แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 โดยมีกำหนดการให้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ทางอินเทอร์เน็ต http://job2.ocsc.go.thในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยที่สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการเตรียมจัดสถานที่สอบและผังที่นั่งสอบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ จากเดิมวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ไปเป็นวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หากมีปัญหา อัปโหลดรูปถ่าย ติดต่อ 02 257-7159

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและไม่สามารถเข้าห้องสอบได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้อัปโหลดรูปถ่ายตามวันที่กำหนดสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561


ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments