Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2561 รวม 18 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ลิงค์: https://iqepi.com/44516/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการวัดและประเมินผล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,น่าน,ปัตตานี,พังงา,พิจิตร,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,สงขลา,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สตูล,อุทัยธานี (สถาบันวิทยาลัยชุมชน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :21000 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :6 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการวัดและประเมินผล

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปวส.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาโท

 1. สำนักงานสถาบัน คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษา ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์
 2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษา หรือทางอุตสาหกรรมศึกษา
 3. วิทยาลัยชุมชนสงขลา คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรี

 1. สำนักงานสถาบัน คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรัฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 3. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการจัดการทางคอมพิวเตอร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 4. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 5. วิทยาลัยชุมชนสตูล คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางประชาสัมพันธ์
 6. วิทยาชัยชุมชนน่าน คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าองื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

นักวิชาการวัดและประเมินผล

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางวิจัยและหรือวัดผล

นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเีดยวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินและหรือการธนาคารทางเศรษฐศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินและหรือทางการธนาคาร ทางกฎหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าพนักงานธุรการ

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 มิ.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments